Młyn wodny z początku XX w Babki Gąseckie – Rafał Karaś

atrakcje ełk,zatrakcje okolice ełk,babki gąseckie,atrakcje olecko,atrakcje turystyczne

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów państwa zakonu krzyżackiego. W 1476 r. bracia Piotr i Stefan Babkowie otrzymali 15 łanów na prawie magdeburskim z obowiązkiem wystawienia jednej służby zbrojnej. Nazwa wsi wywodzi się od pierwszych właścicieli. W XVIII w. osadę z majątku szlacheckiego przekształcono w wieś królewską – mieszkańcy byli zobowiązani do uiszczania podatków oraz świadczeń w naturze i robociźnie na rzecz państwa. Wieś należała do parafii ewangelickiej w Olecku.


Zabytki

  • młyn wodny z początku XX w.;
  • przykłady budownictwa murowanego i drewnianego z przełomu XIX i XX w. (domy nr 5 i 13)
  • cmentarz ewangelicki z XIX w., ok. 300 m na zachód od wsi
  • cmentarz ewangelicki z XIX w., ok. 500 m na zachód od wsi

Informacje ogólne

  • Rodzaj: młyn
  • Chronologia: pocz. XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Babki Gąseckie 15
  • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gmina Olecko – obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa