Gdzie szukać pomocy ?

Podajemy numery i instytucje w których można szukać pomocy lub wsparcia:

Ważne numery pomocy w Ełku

(pobierz na dysk lub wydrukuj dla osoby która może tego potrzebować)

 

Anonimowi Alkoholicy. Intergrupa Ełk / tel 87 610 12 66

Ośrodek Terapii Uzależnień. Oddział dzienny / tel 87 737 99 33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / tel 87 621 15 50

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / tel 87 621 23 81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / tel 87 621 87 50

Caritas Diecezji Ełckiej / tel 87 441 70 00

Monar-Markot. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych / tel 87 562 55 78

Tęczowy Dom. Dom Pomocy Społecznej Sióstr Benedyktynek Misjonarek / tel 87 610 20 39

 

Zapraszamy do skorzystania