Monthly Archives: Styczeń 2019

Czy ronda, stadion i inne obiekty powinny nosić nazwy znanych Ełczan ? ✔ Czy powinny być konsultowane z mieszkańcami ? ✔

znani ełczanie

Czy ronda, stadion i inne obiekty powinny nosić nazwy znanych Ełczan ? Czy powinny być konsultowane z mieszkańcami ?

Uważam, że nadając nazwy dla rond czy innych ełckich obiektów powinniśmy najpierw szukać wśród zasłużonych Ełczan. Nazwy powinny także być konsultowane z mieszkańcami, aby podejmowane decyzje przez Radę miasta były głosem i wolą Ełczan.

Dziękuję za wszystkie wiadomości, tradycyjnie proszę pisać na adres: komitet.elk@gmail.com

Zapraszam: Rafał Karaś

 

Czy potrzebne są znaki informacji turystycznej w Ełku ? 🚨

Potrzebne znaki informacji turystycznej w Ełku

Ełczanie gdzie umieścić znaki informacyjne ?

Przykładowe miejsca

(kliknij aby powiększyć)

Dziękuję Państwu za liczne sugestie i wiadomości. Dziękuję także emerytowanym przewodnikom ełckim za wskazówki i spostrzeżenia, gdzie powinny stanąć tablice turystyczne. Dziękuję także dla Radnego Hubert Górski za podjęcie tej słusznej i zacnej inicjatywy.

1. Wskazujecie Pastwo, że tablice informacji turystycznej powinna być legenda  w 4 językach jak polski, angielski, niemiecki, rosyjski.
2. Na tablicach powinny znaleźć się zabytki oraz miejsca rekreacji.

Dziękuję za wszystkie wiadomości: Rafał Karaś
kontakt: komitet.elk@gmail.com

Przykładowe znaki o kierunkach turystycznych

Ełk

Wycieczka Ełcką Kolejką Wąskotorową – wsiadajcie 🚂 część II

ełcka kolej wąskotorowa,stacja ełk,kolej ełk,ełcka kolej,rafał karaś,wycieczka ełk

W ten mroźny, zimowy dzień ❄ ❄ ❄

Zapraszam Was na wycieczkę Ełcka Kolejką Wąskotorową !

Wsiadajcie 🙂 🚂

 

Jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta a także członek Komisji Sportu i Turystyki, zapraszam do kontaktu, przesyłania zdjęć oraz wszelkich uwag na adres:

komitet.elk@gmail.com

Wycieczka Ełcką Kolejką Wąskotorową

 

Skąd są Ci Mazurzy ? Historia ziemi ełckiej i jej spuścizny

Historia ziemi ełckiej

Historia ziemi ełckiej i jej spuścizny mazurskiej w obiektywie !

Twierdzenie, że Polska jest krajem w pełni monokulturowym rozmija się z rzeczywistością. Już pomijając rosnącą liczbę imigrantów czy przedstawicieli mniejszości etnicznych – ludność zamieszkująca tereny Polski od setek lat różni się pod wieloma względami.

Rozróżniamy mieszkańców Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Małopolski czy Mazur, prawda? I właśnie ludności tego ostatniego regionu jest poświęcony niniejszy artykuł. Poznaj jedynych w swoim rodzaju Mazurów.

Historia ziemi ełckiej – wracamy do źródła

Historia ziemi ełckiej

Mazurzy – gdzie szukać ich miejsca na Ziemi

Mazurzy zamieszkują obszar Mazur, a więc historycznie południowo-wschodnie ziemie Prus Wschodnich, po II wojnie światowej należące do terytorium Polski. Okolice Olecka, Ełku, Mrągowa, Gołdapi, Pisza, Leca, Węgorzewa czy Szczytna od wieków stanowiły obszar sporów i walk między żywiołami polskimi i niemieckimi.

Mazurzy wyróżniają się, a raczej wyróżniali, dopóki w większej liczbie zachowywali rdzenne tradycje, obrządkami czy przede wszystkim charakterystycznym językiem. Skąd jednak wzięli się na ziemiach, które dziś kojarzą się przede wszystkim z rolnictwem oraz malowniczymi jeziorami?

Ustalenie faktów wcale nie jest tak łatwe, ponieważ zarówno niemieccy, jak i polscy historycy przez wieki naginali interpretację wydarzeń do swoich tez, starając się udowodnić „polskość” lub „niemieckość” Mazur i Mazurów. Z pewnością jeszcze w czasach starożytnych na te ziemie docierały plemiona bałtyckie, z których w późniejszych wiekach wykształcili się Germanowie i Prusowie. Jednakże w XIV i XV wieku zaczęli się tu osiedlać Polacy – głównie z Mazowsza czy Kurpiów. Migracja przedstawicieli różnych warstw społecznych miała uzasadnienie przede wszystkim w sferze ekonomicznej, czyli poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Tak właśnie wykształcił się lud Mazur – Mazurowie, mieszkający tu od wieków i przybyli z innych stron, którzy zaczęli się posługiwać własnym dialektem i kultywować własne zwyczaje.

Podział Prus Wschodnich pod względem języka w 1921r. Źródło: o-historii.pl

Co warte podkreślenia, słowo „Mazur” ma wyraźnie polskie pochodzenie i może być tłumaczone jako mieszkańca pochodzącego z Mazowsza. O czym często się zapomina, jeszcze do XIX wieku kwestia narodowości nie była podnoszona tak wyraźnie, jak w bardziej współczesnych czasach. Mazurzy, pomimo kolejnych wojen, zmian granic i zawieruch politycznych, bardzo długo zachowywali swoją odrębność, niezależność, neutralność. Przez wieki to byli po prostu „swojacy”, mieszkańcy konkretnego terytorium, którzy nie zastanawiali się nad koniecznością identyfikacji po stronie żywiołu polskiego lub niemieckiego. Dopiero ruchy narodowościowe i zmiana ładu politycznego w XIX i XX wieku bardzo utrudniły pozostanie po prostu mieszkańcami Mazur.

Przykładem współczesnego dzieła, który porusza trudny, złożony problem autoidentyfikacji Mazurów jest film Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem „Róża” z 2011 roku.

Język

W Zetknięciu z kulturą Mazurów może zainteresować przede wszystkim dialekt, którego przez lata używali mieszkańcy Mazur. W dużym uproszczeniu, jego „bazą” jest język staropolski, funkcjonujący głównie wśród Mazowszan późnego średniowiecza i kolejnych epok. Jednak z biegiem lat charakterystyczne słownictwo zaczęło mieszać się z pojęciami pruskimi, stąd liczne germanizmy i tworzenie regionalnych neologizmów (na przykład łączących niemieckie słowo z polską końcówką).

Religia

XVI-wieczna Reformacja odmieniła oblicze Europy i bardzo silnie wpłynęła na losy ludów, które ją zamieszkiwały. O ile Polska pozostała bastionem katolicyzmu (choć w czasach swojej potęgi słynęła z wyjątkowej tolerancji i otwartości), o tyle w zasadzie wszystkie sąsiadujące państwa zostały zdominowane przez wyznania nie uznające zwierzchności papieża. Lud Mazur, aż do połowy XX wieku pozostał silnie związany z kościołem luterańskim. W dużej mierze to właśnie religia mogła wpłynąć na wyniki plebiscytu, który urządzono na pograniczu Polsko-Pruskim w 1920 roku. Niemiecka propaganda sugerowała bowiem Mazurom, że w granicach Polski jest miejsce wyłącznie dla katolików, a związek z Prusami Wschodnimi gwarantuje zachowanie luterańskiej tożsamości. O protestanckich tradycjach Mazurów warto pamiętać zwiedzając rozliczne kościoły czy cmentarze zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do dziś zresztą na jego terytorium funkcjonuje kilkanaście parafii kościoła ewangelicko-augsburskiego, jak również zbory baptystów, zielonoświątkowców oraz przedstawicieli kościoła ewangelicko-metodystycznego.

Mazurzy wczoraj i dziś

Mazurzy przez wieki żyli swoimi problemami, nie zastanawiając się nad przynależnością do silniejszych, sąsiednich nacji. Przez wieki byli pruskimi poddanymi, dlatego ich łączność z Polakami zamieszkującymi inne regiony nigdy nie była szczególnie silna. Niemniej jednak, w okresie XX-lecia międzywojennego pojawili się wśród Mazurów działacze, których celem było zwiększenie samoświadomości ludu i śmiałe wyrażanie własnej niezależności. Były to jednak aktywności zwalczane przede wszystkim przez stronę niemiecką. Z kolei wraz z zakończeniem II wojny światowej i włączeniem Mazur do Polski (w niektórych obszarach po raz pierwszy w historii) miejscowa ludność została narażona na liczne represje i szykany. Nowa, komunistyczna władza, a także napływ nowej ludności z innych stron kraju postrzegała Mazurów, używających przecież niemieckich słów, nazwisk, a także wyznających luteranizm za Niemców. Wojenne rany były zbyt świeże, by zachowywano rozsądek i sprawiedliwość wobec miejscowej, „innej” ludności. Mieszkańców zaczęto weryfikować, wykorzeniać z rdzennych tradycji, a nawet deportować.

Historia ziemi ełckiej

Współcześnie coraz trudniej spotkać „prawdziwych” Mazurów, rodziny identyfikujące się z ludem, który mieszkał tu od setek lat. Część wyjechała, część zintegrowała się z resztą społeczeństwa, co miało przełożenie na język, wyznanie czy szeroko pojęty styl życia. Dziś grono identyfikujące się jako „Mazurzy”, według spisu powszechnego, liczy niewiele ponad 1000 osób.

Mazurzy stanowią niemal modelowy przykład ludu pogranicza, bez wyraźnej identyfikacji z którym z sąsiadujących państw.  Choć podejmuje się działania, które mają chronić wielowiekową tradycję i tożsamość rdzennych mieszkańców Mazur, czas płynie nieubłaganie, a na wieczny spoczynek udają się Ci, którzy pamiętają dawne czasy. Pielęgnujmy pamięć i szacunek o Mazurach, których i Niemcy, i Polacy próbowali zaliczyć do „swoich”, a przecież był to lud żyjący własnymi sprawami, w tak pięknych stronach…

Dziękuję za uwagę

Rafał Karaś

 

Zobacz także

 1. Wieża Ciśnień Ełk – odwiedź wirtualnie Muzeum Kropli Wody
 2. Pałac Paca w Dowspudzie – smutna przeszłość, świetlana przyszłość
 3. W tyglu konfesji, czyli wyprawa po ełckich kościołach
 4. Ciekawe miejsca Ełk – dom Michała Kajki odc8
 5. Najciekawsze zabytki w okolicach Ełku – przewodnik po okolicznych miejscowościach
 6. Ciekawe miejsca Ełk – drewniany kościół Ostrykół 1667
 7. Atrakcje ziemi ełckiej – góra Bunelka
 8. Legendy o Ełku – tajemnice regionu ełckiego
 9. Atrakcje ziemi ełckiej – młyn wodny w Stradunach
 10. Atrakcje ziemi ełckiej – wieża widokowa w Starych Juchach
 11. Atrakcje ziemi ełckiej – Słup graniczny w Prostkach 1545r

 

 

 

fraza kluczowa: historia ziemi ełckiej, historia mazur, historia ełku, historia prusów, historia ziemi ełckiej, historia mazur, historia ełku, historia prusów, historia ziemi ełckiej, historia mazur, historia ełku, historia prusów

 

Przedstawiam Państwu niesamowitą kolekcję zdjęć. Ełckiej Kolejki Wąskotorowej. Część I

kolejka ełk,ełcka kolej wąskotorowa,kolej wąskotorowa ełk,atrakcje ełk

Podróż historyczna !

Jako członek Komisji Sportu i Turystyki zaproponowałem aby Radni Ełku udali się na Kolej Wąskotorową i innych jednostek organizacyjnych. Dostałem wiele niesamowitych uwag, jestem zdumiony wiedzą Ełczan.

Otrzymałem także ogromną ilość zdjęć nie tylko od Ełczan ale także z całej Polski.

Dziś pierwsza podróż … wsiadajcie 🙂

Podróż przez historię Ełckiej Kolejki Wąskotorowej

Dziękuję za uwagę

Rafał Karaś

Ełcki Radny o turystyce i promocji miasta 2019 (Rafał Karaś)

rafał karaś

Ełcki Radny o turystyce i promocji miasta 2019

Szanowni Państwo jako Radny wybrałem Komisję Sportu i Turystki ponieważ od lat działając społecznie interesuję się zagadnieniami związanymi z turystyką, podzieliłem się spostrzeżeniami swoimi oraz Ełczan.

Na Komisji Sportu i Turystyki podniosłem następujące tematy:

Obejrzyj Video

Komisja Sportu i Turystyki

1 rewitalizacja figur drewnianych na promenadzie – zrealizowane !

2 wpisanie dla katalogów turystycznych ełckich murali na Wojska Polskiego oraz Świackiego Sępa

3 zwróciłem uwagę na możliwość stworzenia wspólnego katalogu turystycznego dla Ełku i gmin ościennych jak Prostki i Stare Juchy

4 przestawienie słupa ogłoszeniowego który mieści przy Wojska Polskiego przy placu Jana Pawła. Słup umieszczony jest na środku trawnika tym samym nie spełnia swojej funkcji a osoby korzystające z ogłoszeń tam umieszczonych są zmuszone do chodzenia do trawie – zrealizowane !

5 przeniesienie organizacji Kaziuków które odbywają się przy Ełckim Centrum Kultury na plac Jana Pawła II lub na promenadę. Jak wskazują mieszkańcy w obecnym miejscu ilość miejsca jest ograniczona do organizowana tego typu imprezy. Dodatkowo mieszkańcy wnoszą, że zlokalizowanie obchodów w tym miejscu wiąże się z brakiem miejsc parkingowych.

www.elk.wm.pl

www.elk.wm.pl

 6. Tablice informacyjne przy Ełckiej Kolejce Wąskotorowej – w trakcie prac !

Wieża Ciśnień Ełk – odwiedź wirtualnie Muzeum Kropli Wody

wieża ciśnień ełk,wieża ełk,zabtyki ełk,atrakcje ełk,rafał karaś

Wieża Ciśnień Ełk – jest to wyjątkowy zabytek Ełku.

Od dawna jestem pasjonatem zabytków Ełku oraz Wieży Ciśnień. Jako Radny oraz członek Komisji Sportu i Turystyki. Chciałbym Państwu przybliżyć ten wyjątkowy zabytek.

Wieżę ciśnień w Ełku wzniesiono w roku 1895. Niegdyś była świadectwem dynamicznego rozwoju miasta, bowiem wiązała się z zupełnie nową technologią dostarczania mieszkańcom czystej wody. Obecnie stanowi wspaniały i najwyższy punkt widokowy.

W wieży ciśnień mieści się także społeczne muzeum w którym możemy zobaczyć „żywą” historię Mazur i Ełku. Muzeum stworzone zostało w dużej mierze dzięki pasjonatom historii. W muzeum można obejrzeć eksponaty związane z wodą. Stare pompy strażackie, gąsiory czy butelki, w jej wnętrzu można obejrzeć szereg eksponatów związanych z przeszłością miasta i regionu. Na ścianach powieszono fotografie starego Ełku z z przełomu XIX i XX wieku.

Zobacz wirtualny spacer (video)

Oryginalne eksponaty ziemi Ełckiej

wieża ciśnień ełk,wieża ciśnień w ełku,atrakcje ełju,zabytki ełk

Z wieży korzystano przez osiemdziesiąt lat, do czasu, gdy w latach 70-tych wybudowano nowoczesny system wodociągowy. Dzięki nocnemu oświetleniu obiekt wygląda atrakcyjnie również po zachodzie słońca.

Wieża się jedną z najładniejszych i najbardziej charakterystycznych dla Ełku budowli. Wieża jest budowlą pięciokondygnacyjną, z otynkowaną pierwszą i drugą oraz piątą kondygnacją. Kondygnacje: drugą, trzecią oraz czwartą i piątą rozdzielono kordonowym gzymsem arkadowym. Pierwsza i druga kondygnacja rozmieszczone zostały na planie ośmioboku. Są one boniowane, z drzwiami umieszczonymi w masywnym portalu uskokowym. Wieża została pokryta dachem kopulastym z lukarnami i latarnią.

Wieża ciśnień Ełk

wieża ciśnień ełk,wieża ciśnień w ełku

Przedmioty użytku codziennego

Wieża Ciśnień Ełk

wieża ciśnień ełk,wieża ciśnień w ełkuwieża ciśnień ełk,wieża ciśnień w ełku,atrakcje ełju,zabytki ełk,widok ełk

Adres:

11 Listopada 2, Ełk
Telefon: 87 621 32 00
Czynne:
wtorek, piątek 10.00-12.00
w sezonie turystycznym codziennie w godz.10.00-16.00

Dziękuję za uwagę

Rafał Karaś

 

Zapraszam do obejrzenia innych artykułów i filmów

 1. Młyn wodny w Stradunach
 2. Słup graniczny w Prostkach 1545r
 3. Kamień ofiarny Jaćwingów
 4. Weża widokowa w Starych Juchach
 5. Góra Bunelka
 6. Ciekawe miejsca Ełk – drewniany kościół Ostrykół 1667
 7. Wieża widokowa i plaża (gdzieś na Mazurach)
 8. Legendy o Ełku – tajemnice regionu ełckiego
 9. Dom Michała Kajki
 10. Najciekawsze zabytki w okolicach Ełku – przewodnik turystyczny

Radni Ełku sprawdzą funkcjonowanie Muzeum Historycznego i Kolejki Wąskotorowej 👏👍

Radni Ełku

Radni Ełku w terenie !

Radni Ełku udadzą się do Muzeum Historycznego, Kolej Wąskotorową i innych jednostek organizacyjnych, aby na żywo zapoznać się z ich działalnością i ewentualnymi problemami.

Na skutek wniosków i spostrzeżeń mieszkańców, złożyłem wniosek aby Komisja Sportu i Turystyki oraz Radni zapoznali się na miejscu z problemami placówek organizacyjnych takich jak Ełcka Kolej Wąskotorowa oraz Muzeum Historyczne. Na komisji wyjazdowej przedstawię Państwa argumenty na które zwracacie uwagę aby polepszyć funkcjonowanie tych „perełek” turystycznych naszego miasta.

Macie Państwo uwagi co do pracy tych jednostek ?

– czy godziny pracy są wystarczające ?

– czy ilość atrakcji jest odpowiednia ?

– czy wpływają odpowiednio na turystykę miejską ?

– czy obsługa jest profesjonalna ?

– czy przyczyniają się w adekwatny sposób do wzrostu turystyki Ełku ?

Zapraszam wszystkich Ełczan do kontaktu i wysyłania wiadomości o spostrzeżeniach, uwagach i problemach, które zauważacie w naszym mieście.

pozostawiam kontaktowy adres mail:
komitet.elk@gmail.com

Pozdrawiam: Rafał Karaś

Obejrzyj video

Radni Ełku

Kamień ogrodowy – nieskończona ilość inspiracji do ogrodu 💚

kamień ogrodowy

Mieszkanie w domach ma swoje zalety, wśród których należy wymienić posiadanie kawałka ziemi.

Jedni uprawiają warzywa, inni ograniczają się do wakacyjnego grilla na jako-tako zadbanym trawniku. Jeśli jednak czytasz ten artykuł, zapewne marzysz o imponującym, przestronnym, stylowym ogrodzie. Ogrodzie, w którym oprócz roślinności pojawia się szlachetny i uniwersalny kamień. Poznaj kilka sprawdzonych pomysłów na spełnienie estetycznych pragnień 🌿

Naturalny efekt w Twoim ogrodzie

Zacznijmy od tego, jak wyobrażasz sobie wolną przestrzeń do zagospodarowania. Zrozumiałe, że niektórzy patrzą czysto pragmatycznie. Część ogrodu poświęcają na przykład na garaż, altanę, składzik narzędzi czy kompostownik, nie wspominając już o sadzeniu jak największej ilości owoców i warzyw. To praktyczne podejście, podobnie jak kupowanie elementów małej architektury i zastawianie ogrodu kolorowymi przedmiotami z rozmaitych materiałów. Gdy myśli się wyłącznie o dobrej zabawie dla dzieci czy jak najmniejszej liczbie obowiązków na świeżym powietrzu, to jak najbardziej zrozumiałe.

Ale niektórzy chcą innego ogrodu. Niezależnie od wielkości – spektakularnie estetycznego. Paradoksalnie efekt ogrodowego „przepychu” zdobywa się poprzez umiejętne łączenie minimalistycznych tropów. Architekci ogrodów często powtarzają: mniej znaczy więcej, podobnie jak designerzy innych sfer architektury i wystroju.

W stylowym, ponadczasowym ogrodzie dominuje zieleń, a dodatki pozostają dodatkami. Dyskretne oświetlenie, nieco schowane elementy praktyczne, brak atrakcji w rodzaju sztucznych krasnali… już wiesz, o czym mówimy? O ogrodach z duszą, w których wypoczynek przechodzi w niespotykany wcześniej wymiar. Tam, gdzie roślinność łączy się z kamieniem – głównym bohaterem artykułu. Pisząc słowo „kamień”, mamy na myśli wszystko – począwszy od skałek, przez drobne kamyczki, po ozdoby wykonane na przykład z granitu. Jest tak wiele sposobów na ich wykorzystanie.

Ścieżki różnymi tropami

Gdy myśli się o zadbanych ogrodach, przed oczami stają starannie przycięte, idealnie wypielęgnowane, zielone niczym murawa Stadionu Narodowego trawniki. Można napisać dziesiątki poradników o tym, jak skomponować taki miękki, estetyczny, perfekcyjny dywan z trawy. Wiesz jednak, że na terenie działki przydają się wytyczone ścieżki. Jeśli będą to jedynie pozostawione pasy ziemi, nie stworzy to ani odpowiedniego klimatu, ani przyjemnych doznań na przykład po ulewie. Potrzebujesz ścieżek!

kamień ogrodowy

Istnieją lepsze wybory niż zwyczajna, najtańsza kostka brukowa. Nie trzeba od razu układać kocich łbów, jak na starówkach wielowiekowych miast, ale to także jakiś pomysł. Rozwiązaniem stylowym i na lata jest kostka granitowa, w odcieniu, o jakim marzysz, która przetrwa wszystkie niekorzystne warunki atmosferyczne. Pamiętaj, masz prawo do uciekania od oczywistych schematów. Ścieżki w ogrodzie nie muszą być względem siebie równoległe czy prostopadłe, mogą się wić, przełamując wszelkie oczywiste wyobrażenia. I tak doprowadzą do celu, spełnią praktyczną rolę, a nadadzą dodatkowego smaczku otoczeniu!

Kamienne schody, stylowe skały

Niejednokrotnie zdarza się, że działki pod domy jednorodzinne są zlokalizowane na wzniesieniach albo skarpach. Nawet jeżeli pochyłość terenu jest nieznaczna, w gestii gospodarzy leży zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie okolicy, a przy okazji stylowe wykorzystanie naturalnych warunków!

Weźmy jako przykład schody. Jeśli zostaną odpowiednio zaprojektowane, będą służyć latami. Nie powinny być ani za wąskie, ani za szerokie. Zbyt strome, ale i zbyt mało zaznaczone. Z czego je wykonać? Wielu gospodarzy zamówi pewnie wylewkę i pokryje płytkami. Dla estetów to jednak zbyt proste rozwiązanie. Chcesz czegoś więcej? Postaw na kamień, naturalne płyty lub nieregularne elementy, które w połączeniu stworzą schody świetnie przygotowane na każdą porę roku, również na mroźną, skutą lodem zimę. Wewnątrz możesz umieścić dyskretne oświetlenie albo instalację grzewczą, która zapobiega zlodowaceniu. Stylowe, masywne schody nawet przy niewielkich pochyłościach nadają ponadczasowy klimat wejściu do domu. A przecież Twoi goście oceniają wszystko po ludzku, czyli na pierwszy rzut oka.

Pozostając przy ogrodach, w których pojawiają się nierówności terenu, wzniesienia, naturalne wypukłości czy sztuczne nasypy, na przykład na granicy działek. Martwisz się, że to nierówna płaszczyzna? Zupełnie niepotrzebnie. Możesz obsadzać takie fragmenty terenu, ale świetny efekt uzyskasz także poprzez dodanie skałek i kamieni. Nie chodzi o imitowanie Tatr na kilkunastu metrach kwadratowych, bądźmy poważni. Ale to zawsze oryginalny sposób na zagospodarowanie przestrzeni. Poza tym odpowiednio rozłożone skały, kamienie i płyty wzmacniają skarpę czy inny rodzaj nierówności. Masz pewność, że zmieniające się warunki atmosferyczne nie spowodują niebezpiecznego zjawiska obsunięcia się ziemi.

Skały i zieleń

Myśląc o kwiatach, krzewach, drzewach i wszelkiej roślinności, która ma stać się integralną częścią Twojego wyśnionego ogrodu, na pewno widzisz przed sobą kwitnące, zadbane rabatki i grządki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby urozmaicić te kompozycje skałkami i kamieniami w różnych rozmiarach. Dzięki naturalnym kolorom skał, granitu czy kamienia zieleń odznacza się w jeszcze bardziej charakterystyczny sposób. Jeśli poszczególne fragmenty zieleni są otoczone kamyczkami, a nie pozostawioną glebą, oszczędzasz czas w związku z mniejszym ryzykiem wystąpienia chwastów. Wszystko komponuje się w najdrobniejszych detalach.

Nie musisz wydawać fortuny na jeden raz. Metamorfoza ogrodu może przebiegać wieloetapowo, na przestrzeni całego sezonu, a nawet kilku lat. Czasami dopiero przy rozwiniętych roślinach skalny dodatek nabiera stylowego znaczenia. Sprawdź, jak korzystne są ceny wybranych skał, gresów czy kamieni. Liczba kolorów, wielkości, a co za tym idzie, zastosowań zdaje się być nieskończona.

Kamyczek do Twojego ogródka

Począwszy od podjazdu na samochód, przez wypełnienie pod tarasem, po niezagospodarowane fragmenty ogrodu – wszędzie tam sprawdza się drobny, relatywnie tani kamyk w naprawdę sporych ilościach. Wystarczy go rozsypać i pozostawić, nie ma w tym większej filozofii. Ważne, aby nie „gryzł się” z elewacją domu czy pozostałymi elementami wystroju przestrzeni na świeżym powietrzu. Zamiast pozostawiać puste place ziemi, które po deszczu zamieniają się w bagno, a przy okazji stanowią idealne warunki do rozwoju chwastów, postaw na kamienne „wypełnienie”.

Fontanny, rzeźby, oczka

Kamień ma w zasadzie nieograniczone zastosowanie w przydomowych ogrodach. Odznacza się nad wyraz praktyczną trwałością, a jeśli jest umiejętnie dobrany – zachwyca nienagannym stylem. Nic dziwnego, że ozdoby wykonane z tego naturalnego materiału cieszą się większym uznaniem, niż, dajmy na, plastikowe gadżety na jeden-dwa sezony. Przez Internet, a także w punktach stacjonarnych bez problemu zamówisz rzeźby, które pięknie uzupełnią Twój ogród. Jedni stawiają sobie na skraju zieleni statuę wolności, inni decydują się na aniołka do miniaturowej fontanny. Wybór jest kwestią indywidualnych preferencji! Wiadomo jednak, że możliwości są nieograniczone.

Świetnym pomysłem jest stosowanie kamienia jako naturalnego wzmocnienia i otoczenia oczek wodnych czy wodospadów. Jeżeli w ogrodzie oprócz zieleni i skał pojawia się woda, możemy mówić o komplementarnym efekcie. Nacisk na naturę z wykorzystaniem sprawdzonych technologii… Uzupełnij to nastrojowym, energooszczędnym oświetleniem i ciesz się ogrodem, w którym tempo życia zwalnia i pozwala cieszyć się chwilą.

Podsumowanie – do dzieła

Podsumowując te rozważania, warto przypomnieć o szerokim wyborze kamienia Kar-Group. Różne rodzaje naturalnych materiałów do ozdoby i wyposażenia ogrodu ułatwiają spełnienie marzeń. W zielonym otoczeniu domu warto zadbać o nastrój, ale i praktycznie wykorzystać przestrzeń. Tak by o każdej porze roku mieć swój zakątek, w którym złe myśli ulatują w powietrze, a dobre… rozgrzewają serce niezależnie od temperatury.

Wykorzystaj możliwości, jakie daje Internet. Śledząc sieć, odnajdziesz tysiące inspiracji do wykorzystania kamienia w ogrodzie, wraz ze zdjęciami i praktycznymi wskazówkami budowlanymi.

Kamień ogrodowy z całego świata

Kar-Group Ełk

1. kamień cięty, elewacyjny, chodnikowy, kostka granitowa
2. otoczaki, grysy, kora kamienna, gnejs, bryły szklane
3. płytki, łupki, bryły kamienne, kamień ogrodowy, ozdobny
3. kosze gabionowe, fontanny ogrodowe, galanteria ogrodowa

Pomagamy stworzyć piękny ogród i dom !

Zobacz naszą stronę i więcej zdjęć do inspiracji ! – ( link )

 

fraza kluczowa:  Kamień ogrodowy,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy suwałku,Kamień ogrodowy grajewo,Kamień ogrodowy augustów,Kamień ogrodowy olecko,Kamień ogrodowy giżycko,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk,Kamień ogrodowy ełk