Monthly Archives: czerwiec 2016

Rewitalizacja „Bajorka” są konkrety !

Szanowni Państwo miło jest mi poinformować, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”, które odbyło się 16.06.2015. Teren wokół „Bajorka” oznaczony numerem użytkowania wieczystego działki 829/116 oraz części działki 829/115 zostanie nabyty przez Gminę Miasto Ełk. Z chwilą przejęcia dokonana będzie jego rewitalizacja, polegająca na wykonaniu remontów ciągów pieszych, oświetlenia i ogrodzenia placu zabaw, odnowy zieleni.

20160615_190321

Jako Komitet aktywnie uczestniczyliśmy w rozmowach już 15.09.2015 roku odbyłem na Państwa interpelacje spotkanie z Panem Prezydentem Ełku w tej sprawie oraz dnia 18.09.2015 Prezesem Spółdzielni „Świt”. W ostatnim czasie przygotowaliśmy i przedstawiliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta nasze stanowisko i oczekiwanie w przyszłym projekcie zagospodarowanie tego miejsca.

Wielu z Państwa, w sposób wyłącznie społeczny, aktywnie uczestniczy w rozmowach nad przyszłym zagospodarowaniem terenów wokół „Bajorka” za co bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom które miały ochotę i motywację do zaangażowania a także Komitetowi Inicjatyw Społecznych i Panu Mirosławowi Sawczyńskiemu za pomoc w działaniu i za przeprowadzenie w tym zakresie wielu działań. Moje podziękowanie kieruje również do Pani Zofi Bokuniewicz oraz wszystkim mieszkańcom osiedla, którzy wspierali projekt zmiany właściciela terenów wokół „Bajorka” i oczekiwanej rewitalizacji.

Z poważaniem Rafał Karaś