Monthly Archives: maj 2015

Nowy plac zabaw na osiedlu Północ II.

indeksNowy plac zabaw na osiedlu Północ II

Jeszcze w tym roku przed wakacjami zostanie wykonany nowy plac zabaw przy Przedszkolu „Mali Odkrywcy” przy ul. Inicjatorami akcji byli rodzicie i mieszkańcy osiedla oraz Pni Dyrektor Przedszkola.
Dostawę i montaż urządzeń sfinansuje miasto Ełk.
W ramach Inicjatywy Lokalnej place zabaw powstaną również przy przedszkolu „Perełka” i „Niezapominajka” – zapowiada prezydent Ełku. Koszt budowy placu zabaw na osiedlu Północ II to prawie 52 tysiące złotych.

Życzę udanej zabawy Rafał Karaś

 

Musimy uzbroić się w cierpliwość

Jako Komitet Mieszkańców osiedla Północ II dnia 24.03.2015 r., zwróciliśmy się pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku z prośbą i zapytaniem o możliwość wymiany śmietników. Uzyskana odpowiedź nie jest w pełni satysfakcjonująca. W piśmie, które otrzymaliśmy dnia 21.04.2015 roku Spółdzielnia informuje nas, że przyjmuje do wiadomości zgłaszaną przez nas potrzebę, ma na uwadze zapewnienie komfortu mieszkańcom oraz dbałość o estetykę osiedla, rozpatrzy możliwość wymiany pojemników na śmieci.

Inwestycja ta zapewne nie odbędzie się w tym roku lecz dziękujemy mieszkańcom, dzięki którym możemy naświetlać tego typu problemy, będziemy dalej zabiegać o przeprowadzenie tej inwestycji i jestem pewien, że tak jak mówi przysłowie: „iż kropla drąży skałę“ tak i my przedstawiając ten problem Spółdzielni czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie naszego wniosku.
Wkrótce planujemy przeprowadzenie kolejnej kampanii informacyjnej. Po uzyskaniu środków od sponsorów chcielibyśmy w formie ulotek informować mieszkańców osiedla o instytucjach i poradniach samorządowych, z których mogliby skorzystać w sposób darmowy.

Zapraszam wszystkich do udziału na naszym profilu facebook’owym, zapraszamy młodzież oraz wolontariuszy.

 

Warmińsko-mazurskie przeznaczy 6 mln zł na promocję regionu w 2015

„Warmia i Mazury Pro-invest 2015”, będzie przeznaczona głównie dla potencjalnych przedsiębiorców spoza regionu. Kampania ma zachęcać polskie firmy do współpracowania z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur, których działalność dotyczy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu. Są to ekonomia wody, meblarstwo i przemysł drzewny oraz produkcja żywności wysokiej jakości. Promowany też będzie tzw. potencjał zasobów ludzkich regionu i możliwość rozwoju firm BPO, czyli sektora usług dla biznesu.

 

Jak podaje portalsmorzadowy.pl, przetarg na przeprowadzenie kampanii, w którym uczestniczyło dziewięciu oferentów, wygrała firma Effective Media Solution. Kampania będzie realizowana przez pół roku za prawie 6 mln zł. Zakłada promocję gospodarczą regionu w radiu, telewizji i internecie oraz działania z zakresu marketingu bezpośredniego i komunikacji PR. Promocja Warmii i Mazur w mediach ma być szczególnie nasilona na przełomie maja i czerwca oraz lipca i sierpnia.

 

Koszt całego projektu „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, ma kosztować blisko 7 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowi 85 proc. jego wartości, pozostałe 15 proc. pochodzi z budżetu samorządu województwa.

 

Rafał Karaś

 

I Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Rodziców

W niedzielę 22 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku odbył się I Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Rodziców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku.

Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz. W turnieju udział wzięły drużyny z czterech ełckich Szkół Podstawowych: nr 3, 4, 5 i 6.

Głównym celem imprezy było propagowanie idei sportu, wartości rodzinnych i prospołecznych, a także integracja ełckiego środowiska rodzicielskiego.

 

Turniej wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 5, która zaimponowała skutecznością oraz umiejętnością gry zespołowej. Wszyscy uczestnicy oprócz zdrowego ducha współzawodnictwa wykazali się zarówno umiejętnością gry w siatkówkę jak i znajomością zasad gry fair play. Liczna grupa kibiców wspierała drużyny ze swoich szkół gorącym dopingiem. Oprócz rywalizacji sportowej podczas imprezy odbyły się przewidziane w programie atrakcje, takie jak: pokaz Zumby, ćwiczenia z piłkami, pokaz gry lotką Indiaca oraz konkurs „Super-kibic”.

Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Ełk, Dyrekcji SP 3 i Prezesa PZPS pana Pawła Papke uczestnicy turnieju i kibice otrzymali puchary i wspaniałe nagrody. Słodki poczęstunek ufundowała firma „Karmelek”.

 

Prezydent Tomasz Andrukiewicz oraz wiceprezydent Artur Urbański wręczyli statuetki najlepszym zawodnikom zespołów. Wspólna zabawa rodziców i dzieci to najlepszy sposób na integrację międzypokoleniową i promowanie zdrowego stylu życia.

Głównym pomysłodawcą turnieju była Pani Ada Lewandowska, która mile zaskoczona dużą frekwencją zapowiada, że tego typu wydarzenia będą na pewno kontynuowane.

 

Rafał Karaś

Na Warmii i Mazurach zostanie posadzone 21 mil drzew

Ponad 21 mln sadzonek trafi w tym roku ze szkółek hodowlanych do lasów Warmii i Mazur. Po raz pierwszy najwięcej będzie sadzonek dębu, co ma służyć przebudowie dominujących lasów iglastych na mieszane – podała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Jak wiadomo lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich zwierząt – są to ich funkcje produkcyjne. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje pozaprodukcyjne. Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem.

Jak podaje portal samorzadowy.pl szacuje się, że sosny zajmują obecnie ponad 60 proc. powierzchni lasów Warmii i Mazur. Kolejne miejsca zajmują: brzoza (10 proc.), dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy (po 8 proc.), olchy, świerki (po 6 proc.) i buki (4 proc.). Drzewostany sosnowe dominują zwłaszcza w południowej części regionu. Na północy przeważa dąb i świerk pospolity, a w zachodniej części zwiększa się udział buka.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Fot. Rafał Karaś

Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i kara…

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych.

Pożary niszczą przyrodę

Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

Wypalanie traw wyjaławia ziemię

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie.

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi

Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu infrastruktury kolejowej to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną groźnych kolicji drogowych. Może powodować także zatrucia.

Utrata dopłat bezpośrednich

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą być pomniejszone jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 – 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 – 2013) oraz płatności z tytułu ONW.

Wypalanie traw to przestępstwo

Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.

 

 

I Międzyszkolny Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej Rodziców w Ełku.

Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku będzie imprezą sportową adresowaną do rodziców i dzieci z ełckich szkół podstawowych, których pasją jest siatkówka.

Oprócz rywalizacji sportowej rodziców, przewidziano szereg atrakcji jak: konkurs „Super-kibiców”, pokaz ćwiczeń z piłkami orz z lotką INDIACA, pokaz konkurs niespodzianka.

Sportowa rywalizacja i wspólna zabawa rodziców i dzieci to najlepszy sposób na integrację środowisk rodzicielskich z ełckich szkół, a także na integrację międzypokoleniową i promowanie zdrowego stylu życia, tak reklamują akcję organizatorzy turnieju.

 

Więcej informacji można uzyskać u Pani .A.Lewandowskiej w Sp3 w Ełku lub mailowo: rr.sp3.elk@gmail.com

 

A.Lewandowska, R.Karaś

Czy spółdzielnia pomoże mieszkańcom ?

Powstanie Komitetu Mieszkańców Osiedla Północ II skutkuje pierwszymi postanowieniami. Jako pierwszy poruszymy problem „wystawy” śmietników w centrum osiedla. W miejscu, gdzie krzyżują się główne arterie chodników i lokalnych ciągów pieszych. Miejscem tym jest jak już większość czytelników się domyśla – ulica warszawska.

Śmietniki nie tylko wyglądają bardzo nie estetycznie, ale przede wszystkim już niebawem zaczną nie przyjemnie „pachnieć”. Problem ten dotyczy wszystkich ale przede wszystkim mieszkańców bloków Grodzieńska nr 5 i 3 oraz lokalnych przedsiębiorców i sklepikarzy, którzy bliżej wiosny będą się borykać z tym przykrym zapachem i muchami.

Teren ten należy do spółdzielni mieszkaniowej Świt, jako komitet chcemy prosić Zarząd Spółdzielni o przychylniejsze spojrzenie na ten „śmierdzący” temat. Problem ten dotyczy dużej społeczności mieszkańców, gdyż znajduje się w środkowej części osiedla. Jest to również kontynuacja problemu, który wynikł z ankiety osiedlowej przeprowadzonej w ubiegłym roku.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami i zgłaszania problemów a także do czynnego udziału w naszych działaniach, prosimy o kontakt pod adresem mail: komitet.elk@gmail.com lub telefonicznie 531-707-780.

 

Jerzy Kwieciński: dlaczego Mazowsze i Polskę wschodnią ciągle dzieli przepaść?

W przeliczeniu na mieszkańca produkt krajowy brutto w woj. mazowieckim wynosi ponad 68 tys. zł. W lubelskim czy lubuskim to dwukrotnie mniej. Czy zniwelowanie tych nierówności jest możliwe?   Aż 21,9 proc. polskiego PKB w 2013 r. zostało wytworzone w województwie mazowieckim. Dla porównania w woj. opolskim tylko 2,1 proc., podlaskim – 2,3 proc., a w świętokrzyskim – 2,4 proc.

– To, że Mazowsze jest najdynamiczniejszym regionem widać po wszystkich wskaźnikach ekonomicznych, nie tylko danych o PKB – mówi dr Jerzy Kwieciński, ekspert BCC do spraw rozwoju regionalnego i funduszy unijnych.

Jak przypomina ekonomista, mówimy o średniej dla Mazowsza, ale tak naprawdę chodzi o Warszawę.

– Mazowieckie jest najlepiej rozwijającym się województwem, ale  też najbardziej zróżnicowanym. Północne regiony są na poziomie Polski wschodniej – dodaje Kwieciński.

Jak mówi, gdybyśmy wzięli pod uwagę samą metropolię warszawską, to znalazła by się ona w pierwszej dziesiątce najbogatszych z prawie 270 regionów unijnych.

– Pokazuje to siłę ekonomiczną Warszawy – podkreśla ekspert BCC.

Jak mówi Kwieciński mazowieckie jest także najbardziej innowacyjnym regionem w kraju. – Tu wydaje się najwięcej pieniędzy na innowacyjne działania, a zależność między innowacyjnością a PKB jest ewidentna – dodaje.

Jak tłumaczy ekonomista, wszystkie te czynniki się  nawarstwiają. – Jak mamy np. programy unijne dla przedsiębiorstw, to najwięcej wniosków jest z Warszawy i znów najwięcej pieniędzy trafia właśnie tam.

W 2013 roku prawie we wszystkich województwach zanotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2012 rokiem, tylko w województwie świętokrzyskim wystąpił spadek PKB o 0,2 proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Dlaczego świętokrzyskie przeżywa recesję i na ile jest to zagrożenie dla rozwoju województwa?

– Każdy spadek jest zły i niepokojący. Świętokrzyskie na mapie Polski wschodniej było jednak wyżej niż pozostałe cztery województwa, a to było powodowane dobrą koniunkturą w budownictwie i drogownictwie w tym regionie – mówi Kwieciński. – A rok 2013 właśnie dla tych gałęzi gospodarki był dużo słabszy i stąd spadek.

Powodów do zadowolenia nie ma także reszta województw wchodzących w skład Polski wschodniej. Lubelskie ma 4 proc. udziału w krajowym PKB, podkarpackie 3,9 proc., podlaskie 2,3, a warmińsko-mazurskie 2,7 proc.

Jak tłumaczy, jeśli patrzymy na statystyki pokazujące podział pieniędzy na poziomie regionalnym, to wówczas wschodnia części kraju wygląda dobrze, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę pieniądze na poziomie krajowym, to trafiają one w większości do centralnej części kraju, na duże inwestycje.

Źródło: portalsamorzadowy.pl