Category Archives: Ełk

Mityczna stolica Mazur 🌞 poznaj historię Ełku 💚

Mityczna stolica Mazur

Mityczna stolica Mazur 💚 zapraszam w podróż Rafał Karaś

Ełk jest najludniejszym miastem na Mazurach – zdecydowanie (dwu-, a nawet trzykrotnie) wyprzedzając w tym względzie takie ośrodki, jak Ostróda, Giżycko, Kętrzyn, Szczytno, Mrągowo czy Działdowo. Czy jednak uzasadnione jest nazywanie go „stolicą Mazur”? A swoją drogą, czy ta malownicza kraina posiada swój hymn? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Mityczna stolica Mazur 🚨 poznaj historię 💚

Mityczna stolica Mazur

www.compass.krakow.pl

Dawne stolice Mazur

Na przestrzeni wieków o znaczeniu ośrodków miejskich decydowało nie tylko położenie geograficzne, ale przede wszystkim przebieg szlaków handlowych i granic, sytuacja polityczna (a nawet geopolityczna), propaganda władzy czy dziesiątki innych, niemniej istotnych czynników.

Jeśli przeniesiemy się w czasie do średniowiecza i odwiedzimy teren dzisiejszych Mazur, zauważymy, że największe znaczenie mają dwa miasta, skądinąd zasługujące na miasto ówczesnych stolic regionu: Pasym oraz Szczytno.

Prawa miejskie Pasym otrzymał już w 1386 roku, a sam ośrodek rozwijał się zarówno pod względem terytorialnym, jak i materialnym. Z kolei w Szczytnie od połowy XIV wieku znajdował się zamek należący do rycerzy zakonnych, później produkowano tam słynne piwo. Dodajmy, że oba miasta znajdowały się na ważnym wówczas szlaku handlowym łączącym Kurlandię i Litwę z Polską. Jednak przez takie czynniki, jak upadek Rzeczpospolitej czy wyhamowanie branży sukienniczej (na rzecz tkackiej) Pasym i Szczytno straciły na znaczeniu.

Ełk u progu nowoczesności

Jeszcze na początku XIX wieku, w źródłach pisanych odnoszących się do miasta znanego dziś jako Ełk, jest mowa o swoistej prowincjonalności. W 1818 roku miasto liczyło niewiele ponad 2300 mieszkańców. Niestety, w kolejnych latach miasteczko trawiły powracające pożary, które pochłonęły bardzo wiele budynków – na czele z zamkiem i znajdującymi się w jego murach zapisami, księgami i rejestrami (które z pewnością dostarczyłyby nam współcześnie wielu cennych informacji na temat przeszłości).

W pierwszej połowie XIX wieku liczebność mieszkańców Ełku sukcesywnie rosła, a wkrótce miasto prześcignęło na tym polu Węgorzewo. Choć dziś trudno w to uwierzyć, by zostać najludniejszym miastem Mazur w 1856 roku wystarczyło mieć w swoich granicach 4262 obywateli…

Dopiero wówczas zaczęto używać określenia „stolica Mazur”, choć czynili to przede wszystkim dumni mieszkańcy miasta. Pewnym uzasadnieniem dla tego stanowiska był fakt lokalizacji w tym miejscu gimnazjum oraz sądu powiatowego. „Stołeczna” idea zakiełkowała wówczas w głowach niemieckojęzycznej elity – inteligencji. Nie bez znaczenia był również fakt prężnej działalności kilkudziesięciu rodzin żydowskich, które posiadały własne pismo i walnie przyczyniały się do rozwoju handlowego oraz intelektualnego w obrębie Ełku.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na pozycję miasta było otwarcie linii kolejowej Królewiec – Ełk w 1868 roku, a także rozlicznych szos prowadzących do innych miast regionu. Trzeba oddać, że ośrodek był wówczas pod silnym wpływem pruskiej i niemieckiej kultury – polskojęzyczni mieszkańcy nie wpływali w sposób znaczący na życie kulturalne czy intelektualne miasta. Warto jednak pamiętać, że słynna szkoła została tu założona jeszcze w XVI wieku i oferowała wówczas naukę w języku polskim – całkowicie zniesioną dopiero w XIX wieku.

Znaczenie miasta bliżej naszych czasów

Jak przystało na „stolicę Mazur” – przynajmniej w opinii samych mieszkańców – Ełk rozwijał się poprzez napływ inteligencji z rozmaitych stron Niemiec, powoływanie stowarzyszeń i szereg inicjatyw, które w pewnym sensie przypominały proces kolonizacji. Mazurowie tradycyjnie komunikowali się w języku polskim, dlatego zagrożeniem dla ich lokalnej tożsamości była postępująca germanizacja. Zmiany przyspieszyły szczególnie po wybuchu wojny 1870 roku. Triumfującym prądem stał się nacjonalizm, przez co Mazurowie wyznający „Jo nie Polak i nie Mniemiec, tlo Mazur” znaleźli się w specyficznym położeniu.

gazetaolsztynska.pl

Niemcy rozwijali Ełk pod względem infrastrukturalnym, a miasto jako pierwsze stało się obszarem nowoczesnej urbanizacji. To kolejny powód dla którego można mówić o „stołecznym” charakterze miasta na przełomie XIX i XX wieku. Obecność sądu czy koszarów wojskowych pozwalała niejako górować administracyjnie nad innym miastami, jak chociażby Giżyckiem. Wiele zmian w krajobrazie miasta znalazło uznanie w oczach ówczesnych komentatorów, którzy zauważali i doceniali „wielkomiejskość” inwestycji i efekty rozbudowy Ełku. Jeśli chodzi o Prusy Wschodnie, w pierwszych dekadach XX wieku Ełk był zdecydowanie najbardziej zaludnionym miastem na terytorium Mazur, dlatego hasło „stolicy” nieustannie pozostawało w użyciu, choć nie miało formalnej konotacji.

Fakt faktem, zdaniem niektórych badaczy czy obserwatorów – między innymi Oskara Kolberga – ważniejszym miastem na Mazurach było Giżycko, nie tylko ze względu na położenie i wartości materialne, ale również rozwój kulturalny. Od pierwszej połowy XX wieku kolejnym obszarem rywalizacji między ośrodkami stała się turystyka.

Stolica i hymn Mazur

Co ciekawe, Giżycko zyskało miano „serca” Mazur, ale Ełk zachował nieformalny tytuł „stolicy”. Miewał on jednak całkiem konkretne przejawy, na przykład w sloganie „Masurens Haupstadt Lyck” (Ełk – stolica Mazur) drukowanym na banknotach zastępczych w 1920 roku. Na ich odwrocie można było znaleźć słowa piosenki „Wild flutet der See” (niem. „Dziko szumi jezioro”). autorstwa XIX-wiecznego nauczyciela ełckiego gimnazjum Friedricha Dewischeita. Tekst został uznany za nieformalny hymn Mazur, a jego polski odpowiednik opublikował swego czasu Karol Małłek, zasłużony folklorysta, publicysta i działacz mazurski. Tłumaczeniem pieśni zajmował się także Witold Szeller z Komitetu Mazurskiego. Na portalu YouTube można obejrzeć wykonanie niemieckiego chóru zarejestrowane w 1994 roku w Dusseldorfie. Z kolei w zasobach Wikipedii znajduje się pełny tekst piosenki, zaczynającej się słowami:

 • „Wild flutet der See
  Drauf schaukelt der Fischer den schwankenden Kahn.
  Schaum wälzt er wie Schnee
  Von grausiger Mitte zum Ufer hinan.
  Wild fluten die Wogen auf Vaterlands Seen,
  Wie schön o tragt mich auf Spiegeln zu Hügeln, Masovias Seen!”

W czasach władzy hitlerowskiej, Ełk był przedstawiany przez propagandę jako stolica Mazur, a Niemcy ze wszystkich stron III Rzeszy byli zapraszani w te strony w celach turystycznych. W 1938 roku Christel Moczarski opublikowała we Wrocławiu książkę „Der Kreis Lyck”, w której przedstawia próbę naukowego udowodnienia, że Ełk jest stolicą Mazur. Są to następujące czynniki:
 • położenie geograficzne;

 • urząd archiprezbitera od 1537 roku;

 • szkoła prowincjonalna – gimnazjum;

 • garnizon wojskowy;

 • siedziba urzędów;

 • kolej żelazna.

Faktycznie – biorąc pod uwagę wszystkie wymienione elementy, trudno odmówić znaczenia Ełkowi w stosunku do wszystkich pozostałych miast na terenie Mazur. Jednak prawdą jest też, że Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej. Do 1945 roku nie były rejencją, dziś nie są osobnym województwem. Dlatego takie pojęcia, jak „hymn” czy „stolica” miały i nadal mają wymiar jedynie symboliczny. Dziś mogą stanowić co najwyżej element kreowania wizerunku miasta. Rozwój Ełku w pierwszych dekadach XXI wieku można określić próbą powrotu do idei „stolicy Mazur”, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo dużą konkurencję ośrodków miejskich i wiejskich na polu turystycznym.

gazetaolsztynska.pl

Przeglądając Internet, natrafiamu na wiele określeń w rodzaju „Ełk stolicą Mazur od zawsze”, „Mityczna stolica Mazur”, „Kulinarna stolica Mazur”, „Stolica Mazur w obiektywie”. Sformułowanie pada zarówno w oficjalnych, jak i nieoficjalnych wypowiedziach, a także na kartach publikacji osób związanych z Ełkiem. Trudno dziwić się mieszkańcom, a także lokalnym władzom, że chcą kultywować ten slogan – paradoksalnie mający swoje źródła w propagandzie pruskiej, a później niemieckiej. Ełk jest największym i pod wieloma względami wyjątkowym miastem na Mazurach. Trudno przejść obok tego faktu obojętnie…

Dziękuję za uwagę: Rafał Karaś

 

Warto przeczytać !

Wszystkim osobom zainteresowanym historią Ełku polecam w szczególności, wspaniałą pozycję.

„Mityczna stolica Mazur”

 

 

 

 

 

Zobacz także

1. Historia Ełku w 5 minut – poznaj zapomniane dzieje 👁

2. Skąd są Ci Mazurzy ? Historia ziemi ełckiej i jej spuścizny

 

 

 

fraza kluczowa:  Mityczna stolica Mazur, stolica mazur, ełk, Mityczna stolica Mazur, Mityczna stolica Mazur, Mityczna stolica Mazur, Mityczna stolica Mazur,stolica mazur, ełk, Mityczna stolica Mazur, stolica mazur, ełk, Mityczna stolica Mazur, stolica mazur, ełk

Historia Ełku w 5 minut – poznaj zapomniane dzieje 👁 Rafał Karaś zapraszam

historia ełku

Historia Ełku w 5 minut- ruszajmy w podróż 👣 zapraszam Rafał Karaś

Historia ziemi ełckiejEłk jest jednym z największych i najważniejszych miast Warmii i Mazur, choć formalnie leży w granicach Polski dopiero od 1945 roku. Jeśli chcesz poznać jego fascynującą historię, w książkach i czasopismach znajdziesz wiele wartościowych opracowań, jednak wiemy, że możesz nie mieć na nie czasu. Dlatego w tym miejscu przedstawiamy kluczowe wydarzenia dla dziejów Ełku – w pigułce, od średniowiecza do współczesności.

Historia Ełku w 5 minut

historia ełku

źródło: pilotwycieczek.wordpress.com

Średniowieczne korzenie miasta

historia ełku

źródło: archtech.pl

Historia miasta zaczyna się na przełomie XIV i XV wieku, kiedy na wyspie na jeziorze Ełk (od XVII wieku to półwysep) Ulrich von Jungingen, komtur zakonu krzyżackiego, rozkazał wznieść drewniany zamek. Choć służył głównie do pilnowania granicy z Litwinami, został zburzony przez wojska Władysława Jagiełły. Murowany zamek stanął w tym miejscu dopiero w 1497 roku. W okolicy zaczęli zamieszkiwać koloniści z Mazowsza, przez co powstał termin określający ten nowy lud przygraniczny i teren przez nich zamieszkały „Mazurami”.

Wcześniej na terenach dzisiejszego Ełku i okolic mieszkali Jaćwingowie – tajemnicze plemię, które zniknęło w mroku dziejów kilkaset lat temu.

Burzliwe dzieje miasta

Prawa miejskie zostały nadane w 1435 roku. Ełk ucierpiał między innymi w wojnie trzynastoletniej. Jak to miasta przygraniczne, konflikty zbrojne znacząco wpłynęły na życie kolejnych pokoleń mieszkańców. Rozwój, szczególnie w XVI wieku, był związany z powstaniem i odbudową kościoła świętej Katarzyny, budową szpitala, działalnością wydawniczą i drukarską Jana (z Sącza) Małeckiego czy powstania szkoły książęcej. W 1560 roku książę Albrecht specjalnym przywilejem ustanowił targ, ściągający do miasta mieszkańców całego regionu i nie tylko. W Ełku działało sporo karczm. Niestety, w XVI i XVII wieku wielu mieszkańców umierało nagle w wyniku wybuchów kolejnych zaraz.

historia ełku

źródło: aukawpolsce.pap.p

Jedno miasto, wielu władców

Na przestrzeni setek lat, położony na specyficznym terytorium Ełk przechodził z rąk do rąk. Nic dziwnego, że wśród Mazurów bardzo długo nie wykształciła się tożsamość narodowa – w końcu lud od pokoleń zamieszkiwał ziemie, które przechodziły pod władzę kolejnych i kolejnych państw…

W 1655 roku, w trakcie potopu szwedzkiego, najeźdźcy z północy zajęli Ełk i nałożyli na nie wysokie kontrybucje. Po ataku Tatarów, wielu mieszkańców trafiło w Jasyr, choć wiąże się z tym ciekawa legenda, opowiadająca o uwolnieniu za sprawą podziemnego, tajnego przejścia, którym rzekomo udało się zorganizować ucieczkę. Na przestrzeni wieków, Ełk znajdował się pod panowaniem państwa Zakonu Krzyżackiego, Prus Zakonnych, Prus Książęcych, Brandenburgii, Królestwa Prus, Związku Północnoniemieckiego, Rzeszy Niemieckiej (także III Rzeszy) i dopiero od 1945 roku – Polski.

Miasto wielu historii

Na przestrzeni wieków można wyróżnić wiele wyjątkowych wydarzeń i zjawisk, które ukształtowały tożsamość mieszkańców Ełku. Pożary, zakładanie szkół, browarów i aptek, ślady kampanii napoleońskiej, stacjonowanie wojsk, budowa kolei żelaznej, przebudowa zamku na więzienie… Długo wspominać by wszystkie znaczące momenty historii mazurskiego miasta.

Ogromne straty w tych stronach przyniosła I wojna światowa – między innymi w płomieniach stanęło historyczne śródmieście. Podobnie drugi międzynarodowy konflikt przełożył się na straty w ludności i architekturze. Szacuje się, że wojna pochłonęła nawet czwartą część budynków tworzących miasto.

Po 1945 roku nastąpiło wiele przemian – nowa władza nie była przychylna Mazurom i Niemcom, a miasto zasiedlili mieszkańcy z innych regionów. Ślady widzimy do dziś, chociażby poprzez istnienie wielu kościołów i związków wyznaniowych. Po 1989 roku miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków północnej Polski. Ważnym wydarzeniem była wizyta papieża Jana Pawła II w 1999 roku. Dziś Ełk wspomina się głównie w kontekście turystyki oraz ekologii, przybywają tu zresztą Polacy z każdego zakątka kraju, którzy przy okazji odpoczynku na Mazurach, chcą zderzyć się z wyjątkową historią kilkusetletniego miasta założonego przez Krzyżaków.

Wyzwania wynikające z przeszłości

Jak widać, można w dosłownie 5 minut streścić najważniejsze losy Ełku – niezwykle ważnego miasta Mazur. Dla wielu pokoleń były to dzieje trudne czy wręcz tragiczne, by wspomnieć wojny, zarazy czy prześladowania. Na szczęście, Ełk w XXI wieku może rozwijać się w warunku pokoju, korzystając z możliwości, jakie daje przynależność do Unii Europejskiej i wyjątkowego regionu Mazur.

Rolą kolejnych pokoleń jest pielęgnowanie pamięci o skomplikowanych i unikatowych losach mieszkańców Ełku, a także troska o ślady historii – zamek, kościoły, najstarsze budynki, cmentarze i inne zabytki.

Ełk dziś 😍

 

Znajdź pomysł na wycieczkę po Mazurach i Podlasiu

Ruszajmy w drogę !

 

Geograficzny środek Europy video

Punkt oporu bunkry Bakałarzewo

Gród Galindów

Tężnie Gołdap – video

Góra zamkowa – Rajgród

 🌴 Góra piaskowa Stare Juchy 🌴

Drewniany kościół Ostrykół 1667 video

Wieża widokowa w Starych Juchach video

Obejrzyj video – Mamerki

Studzieniczna video

Piękna Góra Gołdap

Podlaski Biskupin

Pałac Paca w Dowspudzie

Ciekawe miejsca Ełk (okolice)

Dom Michała Kajki – video

 

Góra Bunelka – video

Młyn wodny w Stradunach video

Słup graniczny w Prostkach video

Dziękuję za uwagę
Rafał Karaś pozdrawiam

Chcesz więcej ?

 

Zobacz także

 1. Wieża Ciśnień Ełk – odwiedź wirtualnie Muzeum Kropli Wody
 2. Pałac Paca w Dowspudzie – smutna przeszłość, świetlana przyszłość
 3. W tyglu konfesji, czyli wyprawa po ełckich kościołach
 4. Ciekawe miejsca Ełk – dom Michała Kajki odc8
 5. Najciekawsze zabytki w okolicach Ełku – przewodnik po okolicznych miejscowościach
 6. Ciekawe miejsca Ełk – drewniany kościół Ostrykół 1667
 7. Atrakcje ziemi ełckiej – góra Bunelka
 8. Legendy o Ełku – tajemnice regionu ełckiego
 9. Atrakcje ziemi ełckiej – młyn wodny w Stradunach
 10. Atrakcje ziemi ełckiej – wieża widokowa w Starych Juchach
 11. Atrakcje ziemi ełckiej – Słup graniczny w Prostkach 1545r
 12. Skąd są Ci Mazurzy ? Historia ziemi ełckiej i jej spuścizny

 

 

 

fraza kluczowa: Historia Ełku,Historia Ełku,Historia Ełku,Historia Ełku,Historia Ełku,Historia Ełku,Historia Ełku,Historia Ełku

 

Radni Ełku sprawdzą funkcjonowanie Muzeum Historycznego i Kolejki Wąskotorowej 👏👍

Radni Ełku

Radni Ełku w terenie !

Radni Ełku udadzą się do Muzeum Historycznego, Kolej Wąskotorową i innych jednostek organizacyjnych, aby na żywo zapoznać się z ich działalnością i ewentualnymi problemami.

Na skutek wniosków i spostrzeżeń mieszkańców, złożyłem wniosek aby Komisja Sportu i Turystyki oraz Radni zapoznali się na miejscu z problemami placówek organizacyjnych takich jak Ełcka Kolej Wąskotorowa oraz Muzeum Historyczne. Na komisji wyjazdowej przedstawię Państwa argumenty na które zwracacie uwagę aby polepszyć funkcjonowanie tych „perełek” turystycznych naszego miasta.

Macie Państwo uwagi co do pracy tych jednostek ?

– czy godziny pracy są wystarczające ?

– czy ilość atrakcji jest odpowiednia ?

– czy wpływają odpowiednio na turystykę miejską ?

– czy obsługa jest profesjonalna ?

– czy przyczyniają się w adekwatny sposób do wzrostu turystyki Ełku ?

Zapraszam wszystkich Ełczan do kontaktu i wysyłania wiadomości o spostrzeżeniach, uwagach i problemach, które zauważacie w naszym mieście.

pozostawiam kontaktowy adres mail:
komitet.elk@gmail.com

Pozdrawiam: Rafał Karaś

Obejrzyj video

Radni Ełku

Ełk – spacer po mieście / 2018

Ełk miasto warte poznania – przewodnik turystyczny

Przewodnik

turystyczny

po Ełku

Zobacz mazurskie urokliwe miasto Ełk

Dziękuję z uwagę

Rafał Karaś

 

Zapraszam do obejrzenia innych artykułów i filmów

 1. Młyn wodny w Stradunach
 2. Słup graniczny w Prostkach 1545r
 3. Kamień ofiarny Jaćwingów
 4. Weża widokowa w Starych Juchach
 5. Góra Bunelka
 6. Ciekawe miejsca Ełk – drewniany kościół Ostrykół 1667
 7. Wieża widokowa i plaża (gdzieś na Mazurach)
 8. Legendy o Ełku – tajemnice regionu ełckiego
 9. Dom Michała Kajki
 10. Najciekawsze zabytki w okolicach Ełku – przewodnik turystyczny

 

Ciekawe miejsca Ełk – Wieża widokowa i plaża (gdzieś na Mazurach) odc 7

Szukając pięknych widoków o ciekawych miejsc. Warto udać się w bardzo mało znane miejsce które oczarowuje swoim urokiem.

Niedaleko Ełku za Pisanicą nieopodal wsi Romanowo, znajduje się urokliwe miejsce z niebywałym widokiem. Rozpościera się z tego zakątka widok na jezioro Białe i wyspy które można zaobserwować z wieży obserwacyjnej.

Ciekawe miejsca Ełk (okolice)

Mapa dojazdu:
https://goo.gl/maps/id63vYXpQMB2

Dziękuję z uwagę

Rafał Karaś

 

Ełk miasto warte poznania – przewodnik turystyczny

Zapraszam do obejrzenia innych artykułów i filmów

 1. Młyn wodny w Stradunach
 2. Słup graniczny w Prostkach 1545r
 3. Kamień ofiarny Jaćwingów
 4. Weża widokowa w Starych Juchach
 5. Góra Bunelka
 6. Ciekawe miejsca Ełk – drewniany kościół Ostrykół 1667
 7. Wieża widokowa i plaża (gdzieś na Mazurach)
 8. Legendy o Ełku – tajemnice regionu ełckiego
 9. Dom Michała Kajki
 10. Najciekawsze zabytki w okolicach Ełku – przewodnik turystyczny

 

Sakralne oraz świeckie zabytki i atrakcje Ełku

zabytki i atrakcje Ełku

Sakralne oraz świeckie zabytki i atrakcje Ełku

Ełk to jedno z trzech największych miast w województwie warmińsko-mazurskim.

Miasto aż do 1945 roku nigdy nie znalazło się w granicach administracyjnych państwa polskiego natomiast ma bardzo głębokie polskie tradycje. 

Ełk wcześniej należący do Prus Książęcych Ełk leży pomiędzy Jeziorem Ełckim, jeziorem Sunowo i rzeką Ełk.

Zabytki i atrakcje Ełku

Miasto skupione na pięknie przyrody i ekologii może się pochwalić dużym zasobem niepowtarzalnych zabytków i wyjątkową architekturą, którą warto zobaczyć, odwiedzając to miejsce.

Budynki sakralne

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku

wikipedia.org

Największym i najstarszym obiektem sakralnym w mieście jest Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Budowany na przestrzeni lat 1847-1850, jest utrzymany w stylu neogotyckim. W wyniku zniszczeń z I Wojny Światowej kościół został przebudowany i zmodernizowany (1922–1925). Do 1945 roku pozostawał świątynią ewangelicką. Przed kościołem znajduje się pomnik Jezusa upamiętniający ofiary poległe podczas II Wojny Światowej. W środku znajduje się imponujący drewniany ołtarz główny oraz cztery boczne ołtarze. Witraże zdobiące okna przedstawiają sceny z życia Chrystusa. Kolumny i sklepienie zdobione są misternie wykonanymi malowidłami.

Katedra Św. Wojciecha

Katedra Św. Wojciecha ełk

wikipedia.org

Kolejną neogotycką budowlą jest wzniesiona w 1893 roku Katedra Św. Wojciecha. We wnętrzu budynku znajduje się sprowadzona w 1990 roku z Fatimy Figura Matki Boskiej, którą rok później w Olsztynie koronował Papież Jan Paweł II. Wyposażenie wnętrza pozostaje w przeważającej części gotyckie. Warto też nadmienić, że w katedrze są trzy ołtarze – główny poświęcony Jezusowi oraz dwa boczne poświęcone Maryi.

Kościół Chrześcijan Baptystów

Kościół Chrześcijan Baptystów Ełk

wikipedia.org

Mieszczący się w okolicy Parku Solidarności kościół baptystyczny utrzymany jest, jak większość budowli sakralnych w Ełku, w stylu neogotyckim. Co ciekawe, budowla została wzniesiona na planie prostokąta, co nie jest popularne w tym stylu architektonicznym.

Daty budowy nie da się dokładnie ustalić poza tym, że przypada na pierwsze lata XX wieku. Kościół pozostaje siedzibą Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów. Msze odbywają się w każdą niedzielę o godzinie dziesiątej rano.

Zabytki świeckie

Zabudowania zamku krzyżackiego

Legendy o Ełku

Legendy o Ełku

W źródłach historycznych można wyczytać, że jednym z inicjatorów budowy ełckiego zamku krzyżackiego był Ulryk von Jungingen, który to wedle zapisków wznosił dom na wyspie leżącej pośrodku Jeziora Ełckiego. Początkowo dostęp do zamku umożliwiały jedynie drewniane mosty, sama bryła budowli miała natomiast formę murowanej, prostokątnej wieży. Dzięki położeniu na wodzie forteca była dobrze usytuowana pod względem obronności.

W wyniku wojny trzynastoletniej zamek został zniszczony. Po raz pierwszy odbudowano i zmodernizowano go po podpisaniu pokoju toruńskiego. Z biegiem lat zamek przechodził różne modernizacje i powoli się rozrastał. Na przestrzeni lat budynek pełnił odmienne funkcje zależnie od sytuacji politycznej w kraju – między 1888 a 1970 rokiem funkcjonowało w nim więzienie. O zamku krąży legenda, iż niegdyś był połączony z miastem tajnym tunelem znajdującym się pod jeziorem.

Ełcka Kolej Wąskotorowa

Znalezione obrazy dla zapytania ełcka kolej wąskotorowa sawczyński mirosław

zabytki i atrakcje Ełku

Kolej wąskotorową zbudowano i otwarto w 1913 roku na zlecenie starosty ełckiego Carla Suermondta. Funkcjonowała jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych jako podstawowy regionalny środek transportu do przewozu osób i towarów. W 1992 roku uznano ją za zabytek. To jedno z nielicznych połączeń wąskotorowych w Polsce, które funkcjonuje po dziś dzień. W działaniu Ełckiej Kolei Dojazdowej nie przeszkodziły ani wojny, ani zmiana przynależności państwowej.

Jeszcze w latach sześćdziesiątych na połączeniach Ełckiej Kolei Wąskotorowej kursowały lokomotywy parowe. W pobliżu głównej stacji kolejowej w Ełku na ulicy Wąski Tor 1 działa muzeum poświęcone tej oryginalnej formie transportu szynowego. Zbiory obejmują miniaturowe modele lokomotyw, przedmioty używane przez dawnych konduktorów czy kasowniki i datowniki do ówczesnych biletów kolejowych. Muzeum czynne jest codziennie między godziną siódmą a piętnastą.

Wieża ciśnień

zabytki i atrakcje EłkuEłcka wieża ciśnień jest jedną z najlepiej zachowanych tego typu budowli na Mazurach. Wieża funkcjonowała od 1895 roku aż do lat siedemdziesiątych XX wieku. Budynek ma wysokość pięciu kondygnacji. Warto zaznaczyć, że poszczególne poziomy są zróżnicowane, jeśli chodzi o otynkowanie oraz kształt zewnętrznych ścian. Na uwagę zasługuje koronkowy gzyms arkadowy, który wizualnie rozdziela poszczególne kondygnacje. W budynku działa obecnie Muzeum Kropli Wody, do którego można wejść za drobną opłatą. Wieżę ciśnień warto podziwiać również po zmroku, gdyż jest efektownie oświetlona.

Miejski Park Solidarności

Położony w centrum miasta park został założony przez Związek Upiększania Miast na przełomie XIX i XX wieku. W parku znajdują się dwa pomniki – w północnej części stoi pomnik wdzięczności z 1965 roku, a w części południowej pomnik poświęcony ludowemu poecie Michałowi Kajce powstały w 1958 roku. W centralnej części parku usytuowana jest zabytkowa fontanna, która stoi od momentu powstania. W Parku Solidarności można też podziwiać pomniki przyrody – warto zwrócić uwagę na zrośnięte ze sobą dwa buki pospolite Adama i Ewę, które mają 22 m wysokości i łączny obwód przekraczający cztery metry.

Dziękuję z uwagę

Rafał Karaś

Ełk miasto warte poznania – przewodnik turystyczny

 

Zapraszam do obejrzenia innych artykułów i filmów

 1. Młyn wodny w Stradunach
 2. Słup graniczny w Prostkach 1545r
 3. Kamień ofiarny Jaćwingów
 4. Weża widokowa w Starych Juchach
 5. Góra Bunelka
 6. Ciekawe miejsca Ełk – drewniany kościół Ostrykół 1667
 7. Wieża widokowa i plaża (gdzieś na Mazurach)
 8. Legendy o Ełku – tajemnice regionu ełckiego
 9. Dom Michała Kajki
 10. Najciekawsze zabytki w okolicach Ełku – przewodnik turystyczny

fraza kluczowa artykułu:  Zabytki i atrakcje Ełku,atrakcje Ełku,Zabytki Ełku,Zabytki i atrakcje Ełku,Zabytki i atrakcje Ełku

Atrakcje ziemi ełckiej – młyn wodny w Stradunach odc 4

Młyn wodny w Stradunach

Stary młyn wodny mieści się w malowniczo położonym miejscu nad sztucznym spiętrzeniem rzeki Ełk przy ulicy Nadrzecznej w Stradunach.

Młyn w Stradunach zbudowali Niemcy prawdopodobnie w 1932 r.

Miejsce to jest bardzo malownicze i z pewnością warte odwiedzenia i sfotografowania. Teraz znajduje się tam elektrownia wodna.

Od 2007 figuruje w rejestrze zabytków. Zbudowany jest z kamienia i z cegły na zaprawie wapiennej z elementami drewnianymi. Powierzchnia obiektu wynosi 1433 m2.

Młyn wodny w Stradunach video

Atrakcje w pobliżu:

Kościół (1736-1738)
Początkowo w miejscu obecnego kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Stradunach stała świątynia drewniana, która następnie spłonęła. W latach 1736-38 wybudowano tam kościół pw. św. Leonarda jako część kompleksu zamkowego. Wnętrze kościoła posiada wystrój barokowy, znajdują się w nim organy z XVIII wieku oraz płyty nagrobne z XVI i XVII wieku.

Straduny – Dworek (XVIII w.)
Dworek ten powstał w latach 1919/21. Budynek ten nawiązuje do stylu dworskiego na Mazurach, a powierzchnia tego obiektu wynosi 1200 m2. Materiał użyty do budowy tego obiektu to cegła i kamień. Twórcą tego obiektu był Alfred Schulz. Posesja jest otoczona malowniczym parkiem ze starodrzewiem, park ten graniczy z rzeką. Stylowo odrestaurowane wnętrza zachowały klimat Prus Wschodnich z końca XIX wieku.

Zobacz inne materiały video

 1. Młyn wodny w Stradunach
 2. Sup graniczny w Prostkach 1545r
 3. Kamień ofiarny Jaćwingów
 4. Weża widokowa w Starych Juchach

 zapraszam, Rafał Karaś

Ełczanin – mistrzem i artystą ludowym z misją !

Rzeźby z drewna Ełk

Ełczanin z misją ! – mistrz i artysta ludowy

Chciałbym Państwu przedstawić postać Stanisława Rudnika ełckiego artysty z prawdziwego zdarzenia.

Pan Stanisław jest rzeźbiarzem który specjalizuje się w obróbce drewna, jest także mistrzem ukazywania ukrytych w drzewie rzeźb lub postaci które dostrzega tylko on w nieobrobionym kawałku drzewa. Mistrz rzeźby i ełczanin z pasją który w swojej pracowni udziela patronatu dla młodych adeptów tej sztuki. W pracowni Pana Stanisława zastać można młodych Ełczan którzy pod okiem wprawionego oka bawią się a także uczą sztuki i umiejętności artystycznych.

Chciałbym w imieniu Pana Stanisława zaprosić Państwa do jego pracowni, gdzie jest niepowtarzalna okazja skorzystać z wiedzy ludowego mistrza rzeźby. Można także zamówić indywidualnie rzeźby lub inne przedmioty.

Szanowni Państwo, jako pasjonat chciałbym podziękować dla Pana Stanisława za siłę i wytrwałość w pasji. W dniu 13.04.2018 dzięki pomocy jednego z ełckich przedsiębiorców dostarczyliśmy drzewo lipowe do pracowni Pana Stanisława.

opracowanie i pomoc: Komitet Mieszkańców Rafał Karaś

Zwracam się z prośbą do osób które dysponuję zbędnymi belkami najlepiej lipowymi o podarowanie ich dla ełckich artystów i rzeźbiarzy.
Pracownia mieści się na ul Pięknej 12 A

Pozdrawiam serdecznie
Rafał Karaś

 

Nieudana próba pozowania do zdjęcia 😉

Rzeźby z drewna Ełk i kamień naturalny

Kar-Group Ełk / Oracze 31 C

Oferujemy rzeźby Mazurskie artysty ludowego !
Więcej na stronie

 

rzeźby z drewna ełk

rzeźby ełk,rzeźby z drewna ełk,rękodzieło ełk,rzeźba w drewnie ełk,rzeźby drewniane ełk,rzeźby z drewna do ogrodu,rzeźby z drewna do domu ełk

Czas okręgów jednomandatowych dobiegł końca / Ranking Ełckich Radnych

Szanowni Państwo czas okręgów jednomandatowych dobiegł końca, chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktów.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą szereg ustaw dotyczących funkcjonowania samorządów oraz przeprowadzania wyborów samorządowych.

 

Dlaczego to ważne ?

W roku 2014 odbyły się po raz pierwszy wybory samorządowe, w których radnych miejskich wybierano w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jak pokazała historia były to pierwsze i ostatnie takie wybory. W 2018 roku radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych wybierać będą mogli tylko mieszkańcy gmin liczących do 20 tysięcy obywateli.

Co się zmieni ?

W okręgach jednomandatowych radnym mogła zostać osoba wskazana przez mieszkańców danego okręgu. Wedle nowych przepisów żeby zostać radnym najpierw trzeba przystąpić do partii politycznej lub organizacji, stowarzyszenia. Dodatkowo kandydat na radnego musi zostać zaakceptowany przez swoje środowisko polityczne.

Z dużą sympatią odnosiłem się do jednomandatowych okręgów wyborczych, które uważam są rozwiązaniem najlepszym. Ponieważ aby zostać radnym nie trzeba przyłączać się do partii czy grup politycznych w których trzeba walczyć o miejsca na liście wyborczej. W jednomandatowych okręgach wystartować może każdy a obywatele decydują czy kandydat nadaje się czy też nie. To powoduje, że radny jest odpowiedzialny tylko przez wyborcami a nie przed szefem organizacji.

Chciałbym z tej okazji pogratulować wyników dla ełckich radnych którzy uzyskali najlepsze wyniki:

SAWCZYŃSKI Mirosław 471
SURYNT Andrzej 393
KARPIENIA Piotr 383
DAWIDOWSKI Tomasz 327

Odnosząc się do całej ustawy zakłada ona szereg innych zmian jak:

1. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

2. zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw,

3. wszystkie obrady będą musiały być rejestrowane i transmitowane na żywo.

Z poważaniem Komitet Mieszkańców

Rafał Karaś

 

 

Ranking ełckich radnych w roku 2017

Działalność naszego portalu i Komitet Mieszkańców działa na zasadzie pro bono publico = „dla dobra publicznego” z tego też powodu miło jest nam przedstawić wyniki pracy stowarzyszenia Adelfi z Ełku które stworzyło metodologię i dokonało oceny ełckich radnych.

Stowarzyszenie Adelfi jako pierwsza organizacja w Ełku przeprowadza tego typu badanie. Należą się za to duże słowa uznania. Działanie takie zasługują na docenienie ponieważ tworzą transparentny obraz pracy i zaangażowania Radnych, zatem dziękuję w imieniu swoim i komitetu Rafał Karaś.

W zestawieniu ocenie poddano:

 1. Obecność na sesjach
 2. Członkostwo w komisjach
 3. Obecność na komisjach
 4. Formy kontaktu
 5. Inicjatywa uchwałodawcza
 6. Interpelacje, wnioski, zapytania

A czy Wy uważacie, że takie badanie jest potrzebne ?

Może powinno się weryfikować w badaniu także inne aktywności ?

Jaka jest Twoja opinia ?

(link)

 

 

Rozbudowa brzegu Jeziora Ełckiego – Co będzie wykonane ?

plaża miejska ełk

Bardzo dobrą informacją jest rozstrzygnięcie przetargu na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Ełku – budowa Plaży Miejskiej – II ETAP

Ta inwestycja zapewne spodoba się mieszkańcom, a korzystać z niej będą wszyscy Ełczanie.

 

Co będzie wykonane ?

 

· budowa pomostu stałego na jeziorze oraz plażą piaszczystą

· wykonanie pomostu pływającego

· budowa placów oraz ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi

· budowa parkingu dla samochodów osobowych

· budowa parkingów dla rowerów

· budowa dojazdu oraz miejsc postojowych karawaningu

· wykonanie oświetlenia parkowego terenu

Przewidywany termin zakończenia II etapu prac to połowa czerwca 2018 r.

Łączny koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, w tym:

· 3,3 mln zł – 85% dofinansowania z UE (kosztów kwalifikowalnych)

· ok. 1,4 mln zł – z budżetu miasta

(źródło: www.elk.pl)

Trzymamy kciuki za inwestycję i jako Komitet Mieszkańców oczekujemy, że władze miasta zastanowią się nad takimi inwestycjami które wyróżnią nasze miasto wśród innych miast Mazur. Miejscowości typu: Mikołajki. Giżycko, Mrągowo mają swoje charakterystyczne miejsca lub wydarzenia które przyciągają turystów. Ełk jest za pięknym miastem aby zachowywać jego widoki tylko dla mieszkańców. Życzymy wszystkim Ełczanom takich inwestycji. Aby poza pięknymi miejscami do spacerowania ełczanie mogli na turystyce po prostu zarobić. A mieszkańcy miasta mogli skorzystać z tych inwestycji o sposób jeszcze bardziej rzeczowy.

 

Rafał Karaś

Pomoc dla Tymoteuszka z Ełku ! Pomóżcie w rozliczeniu rocznym PIT

Pomoc dla Tymoteuszka z Ełku !

W imieniu Komitetu Mieszkańców Osiedla Północ II zwracamy się z prośbą o potrzebę pomocy dla Tymoteuszka ! Chłopiec jest pogodnym dzieckiem mieszkającym na osiedlu Północ II w Ełku, który mimo młodego wieku już swoje w życiu wycierpiał. Urodził się z torbielem pajęczynówki IV stopnia, czyli nowotworem niezłośliwym mózgu. Więcej o chłopczyku przeczytacie na stronie www.tymek.ugu.pl

Przekaż swój 1% podatku na moją rehabilitację i leczenie (przejdź na stronę)

Szanowni Państwo, Zbieramy nakrętki ! Każda z nich to jak mały „grosik”

Zbiórka prowadzona jest w Okrąglaku (Grodzieńska 10)

Karton wystawiony jest na półpiętrze przy Administracji „Świt” i Komitecie Mieszkańców Osiedla Północ II. – Dziękujemy Spółdzielni za umożliwienie zbiórki !

Zapraszamy do wspólnego działania w dobrej sprawie

Szkolenie dla przedsiębiorców z Ełku – ostatni termin !

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat JPK_VAT i projektu e-SKŁADKA organizuje Urząd Skarbowy w Ełku oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania pracownicy ZUSu i Urzędu Skarbowego omówią zasady wprowadzanych od nowego roku zmian w sposobie rozliczania się mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców z ZUSem i Urzędem Skarbowym.

Ostatni termin 19.12.2017

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Więcej informacji na: http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-elku/

Mieszkasz na Słowackiego ? ważne spotkanie jutro ! 22.11.2107

Szanowni Państwo w szczególności mieszkańcy ul. Słowackiego. W imieniu Komitetu Mieszkańców Ełku zapraszamy na konsultacje do Urzędu Miasta gdzie odbędzie się spotkanie które zadecyduje o zagospodarowaniu skweru imienia gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”. Jest to park w pobliżu dawnego kina „Polonia”.

-Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę (22.11) o godz. 18.00

Sali konferencyjna

Koncepcje zagospodarowania skweru przy ul. Słowackiego można zobaczyć na stronie internetowej miasta, www.elk.pl w zakładce aktualności.

Zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach: Rafał Karaś

Drzewa na WP w Ełku / SONDA / Jesteś na tak, jesteś na nie ?

Sonda Ełk / zagłosuj !

Temat wycinki drzew na Wojska Polskiego w Ełku jest poddawany szerokim dyskusjom. Chcemy Państwa zapytać o zdanie w poniższej sondzie. Najpierw jednak kilka argumentów:

Argumenty na tak
– drzewa wpisują się charakter i klimat Ełku
– nie wiadomo jak wpłynie to na środowisko
– drzewa osłaniają i wyciszają lokalne bloki
Argumenty na nie:
– drzewa nie umożliwiają nowoczesnego przebudowania ulicy
– w większych/średnich miastach w centrach prawie nie ma drzew
– na przykładzie remontu ul. Kilińskiego widać, że uszkodzone korzenie podczas prac spowodują uschnięcie drzew głównie dlatego, że są to drzewa stare.

Państwa opinia jest istotna i ma realny wpływ na to jak będzie wyglądać nasze miasto.

TWÓJ GŁOS !

SONDA
Czy jesteś za wycinką drzew ?

tak
nie
wyciąć częściowo
powinny być odsadzone

Wszyscy, którzy chcą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski, mogą to zrobić do dnia 9 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Ełku w pokoju nr 373, w godzinach 8:00 – 15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Ełku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Info z ostatniej chwili:

Odbędzie się kolejne spotkanie / konsultacje w sprawie rozbudowy ulicy Wojska Polskiego. 7 listopada o godzinie 18:00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Prosimy o czynne uczestnictwo, Komitet Mieszkańców, Rafał Karaś

 

 

Ludzie, którzy dbają o demokrację w Ełku ! Dziękujemy

Chcielibyśmy podziękować dla Stowarzyszenia Adelfi z Ełku za pomysł i realizację transmisji sesji Rady Miasta oraz Komisji.

Uważamy, że jest to pomysł bardzo dobry, który służy rozwojowi demokracji i poziomowi samej sesji. Możliwość uczestniczenia w obradach Rady Miasta ma każdy mieszkaniec Ełku, lecz prawie nikt z tego nie korzysta zajmując się na co dzień swoimi sprawami. Możliwość obejrzenia na żywo lub odtworzenia obrad sesji Rady Miasta w późniejszym terminie wpływa na transparentność. Sama świadomość nagrywania zmusza radnych do rzeczowej debaty.

Jest to pomysł gody pochwały, widać w nim służbę na rzecz społeczeństwa co wzbudza naszą szczególną sympatię. Czekamy teraz na reakcję Radnych i Urzędu Miasta, którzy powinni zaopatrzyć się w profesjonalny sprzęt do nagrywania i odsłuchu.

Stowarzyszenie Adeli z Ełku przełamało barierę tworząc nowe pojęcie przejrzystości w obradach rady. Taka transparentność powinna być przy wyborze dyrektorów lub innych osób zarządzających mieniem publicznym. Może nie ma takiego obowiązku prawnego, ale warto to przemyśleć tym, którym zależy do dobrze naszego lokalnego społeczeństwa, a w szczególności Ełczan.

Komitet Mieszkańców
Rafał Karaś, Łukasz Młodzianowski, Agnieszka Kisłowska, Adam Dobkowski

Kolej w Krajobrazie Mazur / 27.10.2017 Prostki – Ełk

Wystawa zorganizowana w Prostkach dnia 27.10.2017. Dotyczyła historii Prostek związanych z kolejnictwem.

Uchoźcy – pomoc czy manipulacja ?

Trwa nieustanna dyskusja o uchodźcach z Syrii i Bliskiego Wschodu. Chcę się podzielić swoim zdaniem w tej sprawie.

W ostatnich miesiącach Polska i inne kraje wschodnio-europejskie wręcz zmuszane są do przyjmowania uchodźców. Media starają się nam pokazać i przekonać, że należy tak zrobić, iż to moralne i dobre.

Zapewne tak ale czy nie koliduje to z odpowiedzialnością wobec polskich biednych rodzin ? czy nie koliduje to z pomocą socjalną której brak polskim dzieciom ? Warto nad tym się zastanowić.

Warto również ze względów historycznych i dziejowych przypomnieć sobie czy kiedykolwiek jakiś kraj muzułmański pomagał Polakom w ten lub podobny sposób ?
Czy jesteśmy w porządku wobec Polaków na Ukrainie ogarniętej wojną, czy jesteśmy tym samym solidarni z innymi Polakami rozsianymi po całym świecie ? Warto to przemyśleć.

Ludzie z Bliskiego Wschodu nie asymilują się ze społeczeństwem europejskim żyją wedle własnych praw i obyczajów. Stanowi to ich sile a zarazem tworzy konfliktowe sytuacje dla krajów które przyjmują uchodźców. To już efekt znany na przedmieściach Paryża czy problemów Berlina czy innych europejskich miast.

Polska zawsze była krajem wielokulturowym czy to za czasów Marszałka Józefa Piłsudskiego czy w czasach średniowiecza gdy w Europie paliły się stosy Inkwizycji, Polska była krajem spokoju i tolerancji.

Starajmy zachować poza poprawnością unijną swoje nie zależne i zdroworozsądkowe zdanie, które będzie korzystne dla Polski a to nie zawsze musi być zgodne z interesem innych krajów a tym bardziej Bliskiego Wschodu.

Jestem za pomocą … ale w pierwszej kolejności np dla Polaków z Kazachstanu, Ukrainy (z której już przyjmujemy uchodźców) ect, tym którzy tęsknią za Polską i chcieli by tu być. My Polacy nigdy nie emigrowaliśmy do krajów muzułmańskich więc po co tu kruszyć kopię.

Rafał Karaś
http://elcka.pl/blogs/post/674

635675712846545262

Historyczny przyjazd parowozu Pt47-65

Dziś łączyła nas historia a dzieci dobra zabawa ! To w czasie prób dzielenia naszego społeczeństwa politycznie. Jak pokazuje życie łączy nas prawie wszystko Dziękujemy organizatorom i pasjonatom kolei za pięknie zorganizowane popołudnie.

 

 

 

 

 

Nasza inicjatywa zrealizowana!

Dzięki Państwu i kilku mieszkańcom, zaangażowanych w sprawy osiedla, którzy zwrócili się ze spostrzeżeniem odnośnie skrzyżowania Kajki, Grodzieńska, Tuwima. Przyczyniliśmy się do korzystnych zmian na skrzyżowaniu.

zdjęcie

Mankamentem był fakt, że na nowo wybudowanym skrzyżowaniu chodnik na jednym odcinku był za wąski. W miejscu, gdzie kończy się ulica Grodzieńska i skręcamy w prawą na działki, jest zwężenie i dodatkowo postawiony był sygnalizator świetlny oraz znak, który zmniejsza i tak wąski w na tym odcinku chodnik. Jako, że jest to ruchliwe miejsce łączce trakt pieszy Północ II, Tuwima i działki – problem ten dotyczył wielu osób.

Na Państwa wnioski wystąpiliśmy jako Komitet Mieszkańców do Pana Prezydenta z prośbą i inicjatywą zmiany. Zaproponowaliśmy przeniesienie znaku na sygnalizator świetlny oraz poszerzenie chodnika. Nasza prośba została przychylnie rozpatrzona i wykonana.

Dziękujemy władzom miasta i Prezydentowi, do którego składaliśmy prośbę, za wyczulenie na sprawy lokalne i za wysłuchanie głosu mieszkańców w tej sprawie.

Komitet Mieszkańców
Rafał Karaś. Agnieszka Kisłowska