Monthly Archives: wrzesień 2015

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom którzy zabiegali o modernizację terenu wokół „Bajorka”.

Spełniają się Państwa oczekiwania odnośnie wykorzystania tego terenu.

W dniu 18.09.2015 na Państwa zapytania odbyłem spotkanie z za-Prezesa Spółdzielni „Świt” odnośnie terenu wokół „Bajorka”. Prezes poinformował o dobrej woli spółdzielni w tej sprawie i podjętych krokach.
Dnia 29.09.2015 na sesji Rady Miasta została podjęta Uchwała w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową „ŚWIT” w Ełku.

Już w niedługim czasie będziemy Państwa prosić o wnoszenie uwag i propozycji tego co powinno być wykonane. Wspólne stanowisko przedłożymy władzom miasta pod rozpatrzenie.
nasz adres: komitet.elk@gmail.com

Rafał Karaś, Agnieszka Kisłowska

 

1 2

 

więcej informacji na: https://www.facebook.com/polnoc2