Historyczny dzień dla Ełku – podpisano umowę na projekt i budowę drogi S61

Wyłoniono wykonawcę drogi S61 na odcinku Szczuczyn-Ełk. Jest to historyczny dzień w którym Ełk zyska drogę która połączy nasze miasto z Warszawą i krajami bałtyckimi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych informuje:

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki, będącej częścią europejskiej trasy Via Baltica, realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),

Zadanie nr 2 – węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie o dł. ok. 23 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),

Zadanie nr 3 – węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20 km).

O wyjątkowości inwestycji Via Baltica mówił Profesor UG Witold Andruszkiewicz który twierdził, że dzień w którym to nastąpi będzie chwilą pokazania siły polskiego  Państwa. Wedle profesora realizacja tej drogi jest niezbędna do umocnienia Polski jako lidera środkowoeuropejskiego, Ze względów na brak infrastruktury tranzytowej handel do tej pory prowadzony jest przez szlaki i porty niemieckie. Profesor był autorem koncepcji powiązania Transeuropejskiej Autostrady Północ Południe (A-1) z liniami żeglugowymi Bałtyku a także centralnego, portowego terminalu autostrady A-1 w Gdańsku Wiślince na południowym brzegu Martwej Wisły.

Relacja video z wydarzenia

Dodaj komentarz